Giỏ hàng

Bảo Tàng Lịch Sử Ứng Dụng Công Nghệ Của CSE30 Để Số Hóa Hàng Triệu Mẫu Vật

Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở London và Smithsonian ở Washington DC đặt ra các kế hoạch đầy tham vọng đó là Ứng dụng CSE30 để số hóa hàng triệu mẫu vật.


Việc ghi lại hình ảnh kỹ thuật số của 40 triệu mẫu hóa thạch tại Smithsonian sẽ mất khoảng 50 năm.

Các vật phẩm được trưng bày trong các bảo tàng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các bộ sưu tập được cất giữ.

Có những nơi chứa mẫu vật trong bảo tàng đã không được mở trong nhiều thập kỷ. Đây cũng là vấn đề không nhỏ nếu các nhà khoa học muốn nghiên cứu tất cả các mẫu vật đó.

Chính vì thế,các nhà khoa học đã lên kế hoạch đưa CSE30 vào trong các Bảo tàng lịch sử,ứng dụng công nghệ của CSE30 để số hóa hàng triệu mẫu vật.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Danh mục tin tức

Từ khóa