Giỏ hàng

CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

CSE30 là nền tảng blockchain3.0 độc lập, không phụ thuộc vào nền tảng 1.0 và 2.0; hoạt động độc lập ngay cả khi 1.0 và 2.0 đóng băng với những ưu việt vượt trội như : tốc độ siêu nhanh dưới 6 giây, phí siêu rẻ tính bằng phần nghìn, công nghệ off chain, giao dịch ngay cả khi không có internet, hợp đồng thông minh smart contrack 2.0 ứng dụng vào đa nghành đa nghề trong đời sống.